Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
GV Nederland Titelblad, 2021-7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7 8 € 27,55 26 nov. ’21
GV Ned. Velletjes 2021-2.1,2.2 2 € 11,65 26 nov. ’21
GV Typisch Nederlands Titelblad, 2021/5.1 t/m 2021/5.5 6 € 22,00 26 nov. ’21
Nederland Basis (1) 315,316,317,318,319,320,321,322,323,A103 10 € 42,90 € 30,75 26 nov. ’21
Nederland Extra (2) 315a,317a,318a,319a,320a,321a,322a,323a 8 € 30,10 € 17,95 26 nov. ’21
Ned. Velletjes (3) V173,V174,V175,V176 4 € 17,55 € 12,15 26 nov. ’21
Ned. Velletjes Extra (4) V172a-b,V174a-e 7 € 34,60 € 23,35 26 nov. ’21
Ned. Port Betaald (5) Geen supplement
Ned. Blauwdrukken (6) NVPH 19 1 € 4,60 26 nov. ’21
Persoonlijke Postz. (7) Zie brochure voor setjes neutrale bladen PP
Typisch Nederlands (8) TN V6,TN V7,TN V8,TN V9,TN V10 5 € 17,80 € 11,05 26 nov. ’21

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Curaçao 2021-1,2,3,B1 4 € 21,10 € 13,00 25 mrt. ’22
Sint Maarten 2021-1,B1 2 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Caribisch Nederland 2021-1 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Caribisch Nederl. Pers.Postz. 2021-PS1,PS2 2 € 7,90 € 5,20 25 mrt. ’22
Ned. Antillen Curaçao, St.Maarten, Caribisch NL 7 € 36,90 € 23,40 25 mrt. ’22
Aruba 92,B17 2 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Suriname 156,157,158,159,160,B81,B82,B83 8 € 30,10 € 17,95 25 mrt. ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Aland (Incl. Frama) 2021-info,1,B1,H1,F1 (kleur) 5 € 20,35 € 14,95 25 mrt. ’22
Aland Gutter Pairs 2021-GP1,GP2,GP3,GP4 (kleur) 4 € 15,10 € 9,70 25 mrt. ’22
Andorra Frans 97,98 2 € 10,75 € 6,85 25 mrt. ’22
Andorra Spaans 56,57,B16 3 € 11,20 € 7,15 29 april ’22
Australië 252-259,(Incl.256a),B132-B140,Ant. 22,23,B15,B16 22 € 73,90 € 44,20 29 april ’22
Australië Extra Australian Gold Medallists 17 € 57,40 29 april ’22
Azoren-Madeira Az.41,B55,B56,Mad.41,B57,B58 6 € 21,10 € 13,00 29 april ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
België Basis (1a) Infoblad,303-305,B247-B257 15 € 55,30 € 33,70 25 mrt. ’22
België Zegels uit bl. (1b) 305a-305f 6 € 23,70 € 14,25 25 mrt. ’22
België Pz. boekjes (1c) C36l,C36m 2 € 7,90 25 mrt. ’22
België Velletjes (1d) 2021-V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7 7 € 30,55 € 18,40 25 mrt. ’22
België Briefkaarten (3) Geen supplement
België Spoorweg (4) Geen supplement
België NA (6)
België Buzin (2)

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Baltische Staten Est.:2021-1,2,3,B1,B2; Let.:2021:1,2,3,B1,B2; Lit.:2021:1,2,B1 13 € 44,20 € 26,65 29 april ’22
Canada 234-237,B178-B181,C12 9 € 56,85 € 33,70 29 april ’22
China 2021-.. .. € ..,.. € ..,.. Onbekend
Denemarken 156,157,B48 3 € 14,30 € 8,90 25 mrt. ’22
Duitsland 2021-1,2,3,4,5,6,B1 7 € 24,40 € 14,95 25 mrt. ’22
Europa Cept 483-495 13 € 46,80 € 27,90 29 april ’22
Europa Blokken BL208-BL216 9 € 31,00 € 18,85 29 april ’22
Europa Meelopers A131 1 € 7,80 € 5,10 29 april ’22
Falkland Islands 128,129,130,B42 4 € 14,50 € 9,10 25 mrt. ’22
Falkland Isl. Depend. 83,84,B28 3 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Falkland Isl. BAT 65,66,B33 3 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Färoër (incl. Postz. boekjes) 2021-info,1,2,B1,B2,2020-H3,2021-H1,H2,H3,F1 10 € 34,45 € 27,70 25 mrt. ’22
Färoër Christmas Seals Jól2021 1 € 4,75 25 mrt. ’22
Finland 148,149,150,B74,B75,H69,H70,H71 8 € 27,70 € 20,95 25 mrt. ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Frankrijk Basis (1a) Infobladen,364-369,B216-B225,CN120-CN127 26 € 86,30 € 64,70 25 mrt. ’22
Frankrijk Zegels uit b&b (1b) 369a-369n 14 € 47,50 € 28,60 25 mrt. ’22
Frankrijk Pz.boekjes (1c) Geen supplement
Frankrijk Rode Kruis (1d) Geen supplement
Frankrijk Blokken Extra (1e/1) B216a,B216b,B218a 3 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Frankrijk Blokken Extra (1e/2) B223a 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Frankrijk Blokken Extra (1e) B216a,B216b,B218a,B223a 4 € 14,50 € 9,10 25 mrt. ’22
Frankrijk CNEP (1f) CNEP37 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Frankrijk Blokken Extra(1g/1) B219a 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Frankrijk Blokken Extra(1g/2) B225a 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Frankrijk FFAP (1p) Geen supplement
Frankrijk Capitales Eur. 2021-1 (titelblad),2021-2 (Stockholm) 2 € 8,20 25 mrt. ’22
Fr. T.A.A.F. 84,85,B57,B58,B59,B60,B61,B62 8 € 27,70 € 16,90 25 mrt. ’22
Fr. Nieuw-Caledonië 104,105 2 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Fr. Polynesië 119,120,B53,B54,C14 5 € 17,80 € 12,40 25 mrt. ’22
Fr. St. Pierre & Miquelon 73,74,B42,B43 4 € 17,55 € 10,80 25 mrt. ’22
Fr. Wallis & Futuna 91,92,B28 3 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Gibraltar 165,166,167,168,B91,B92,B93 7 € 26,50 € 16,10 29 april ’22
Griekenland 249,250,251,B99,B100,B101,B102 7 € 27,30 € 16,50 29 april ’22
Groenland 85,86,87,B65,B66,B67,B68 7 € 24,40 € 14,95 25 mrt. ’22
Hongarije 2021-1,2,3,3a,B1-B8 12 € 42,90 € 25,35 29 april ’22
Hong Kong (China) 2021-1,1a,2,3,4,5,6,2021-B1-B13 20 € 67,30 € 40,30 29 april ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Groot-Brittannië Index (2),300-310,B92-B97 19 € 60,30 € 37,35 25 mrt. ’22
Groot-Brittannië Extra E24,E25,R30 3 € 11,20 € 7,15 25 mrt. ’22
Groot-Brittannië Fast Stamps Geen supplement
Alderney 66,67,68,B31 4 € 17,55 € 10,80 25 mrt. ’22
Guernsey G151,G152,G153,G154,G155,G156,GB74,GB75 8 € 30,10 € 17,95 25 mrt. ’22
Guernsey Post & Go PG7 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Jersey (Inc. Post & Go) J201-J209,JB108-JB113,PG8 16 € 54,10 € 32,50 25 mrt. ’22
Jersey Post & Go PG8 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
Isle of Man M186-M192,M2021-B1,B2,PG8 10 € 42,25 € 26,65 25 mrt. ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Ierland 209,210,211,212,213,B74 6 € 30,10 € 19,30 29 april ’22
Indonesië 391-400 10 € 37,05 € 22,20 29 april ’22
Indonesië Blokken 393a,394a,400a 3 € 11,20 € 7,15 29 april ’22
Israël 266,267,268,269,270,B76 6 € 30,10 € 19,30 29 april ’22
Israël Velletjes 266a,b,267a,b,268a,b,269a,b,c,270a,2021-Labels 1-7,PS1-5 22 € 73,90 € 44,20 29 april ’22
Italië 338-348,348a,348b,348c,B74-B77 18 € 60,70 € 36,40 29 april ’22
Liechtenstein 170,171,172,B53,B54,B55,B56 7 € 24,40 € 14,95 25 mrt. ’22
Luxemburg 190,191,192,193 4 € 19,80 € 12,10 25 mrt. ’22
Malta 158,159,160,B76,B77,B78 6 € 23,70 € 14,25 29 april ’22
Monaco info, 2021-1,2,3,4,5,6,7,8 (In kleur) 9 € 33,40 € 22,80 25 mrt. ’22
Nieuw-Zeeland 246-250,B236-B245,R17,RB10 17 € 62,10 € 37,80 29 april ’22
Noorwegen 170,171,172,B37 4 € 14,50 € 9,10 25 mrt. ’22
Oostenrijk 266,267,268,269,B72,B73,B74,B75 8 € 30,55 € 18,40 25 mrt. ’22
UNO Wenen UN78,UN79,UN79a,UN79b,UNB61,UNB62,UNB63 7 € 29,05 € 17,50 25 mrt. ’22
Polen 2021-1,2,3,4,5,6,7,B1,B2,B3,B4 11 € 46,80 € 27,90 29 april ’22
Portugal 337-345,B340-B351 21 € 70,60 € 42,25 29 april ’22
Rusland 2021-.. .. € ..,.. € ..,.. Onbekend
San Marino 2021-1,2,3,B1 4 € 21,10 € 13,00 29 april ’22
Spanje 330-337,B227-B239,C25,C26 23 € 77,20 € 48,85 29 april ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
UNO New York 143,143a,144,144a,144b,B67,B68,B69 8 € 30,55 € 18,40 29 april ’22
UNO Vlaggen Geen supplement
UNO Personal Stamps PS 2021-1,2,3,4,5,6,7 7 € 24,40 € 14,95 29 april ’22
UNO Endangered Species 2021 1 € 4,75 € 3,40 29 april ’22
USA Basis 305,306,307,308,309,310,311 7 € 26,90 € 16,10 29 april ’22
USA Extra 305a,307a,307b,308a,310a,311a 6 € 21,10 € 13,00 29 april ’22
Vaticaan 166,167,168,B65,B66,B67,B68,B69 8 € 27,70 € 16,90 29 april ’22
IJsland Geen supplement
Zuid-Afrika .. .. € ..,.. € ..,.. Onbekend
Namibië 2021-1,2 2 € 10,90 € 6,85 29 april ’22
Zweden 2021-1,2,3,4,B1,B2 6 € 21,10 € 13,00 25 mrt. ’22
Zweden Postzegelboekjes FH224,FH225,FH226,FH227 4 € 16,75 € 10,30 25 mrt. ’22
Zwitserland 209-213,B48-B49 7 € 24,40 € 14,95 25 mrt. ’22
Zwitserland Dienst S31 (2007-2012) 1 € 4,60 € 3,25 25 mrt. ’22
UNO Genève 2021-1,2,2a,B1,B2,B3 6 € 23,70 € 14,25 25 mrt. ’22

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
PZM 1e helft 2021 PostNL nr. 626 – 636 7 € 24,40 X 26 nov. ’21
PZM 2e helft 2021 PostNL nr. 637 – 643 5 € 17,80 X 26 nov. ’21