Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
GV Nederland Titelblad,2023-7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7 8 € 32,15 24 nov. ’23
GV Ned. Velletjes 2023-2.1,2.2 2 € 11,90 24 nov. ’23
GV Typisch Nederlands Titelblad,2023-5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 6 € 24,45 24 nov. ’23
Nederland Basis (1) 332 t/m 339,A106,A107 10 € 44,90 € 32,25 24 nov. ’23
Nederland Extra (2) 332a,333a,335a,336a,337a,338a,339a 7 € 31,00 € 18,25 24 nov. ’23
Ned. Velletjes (3) V181,V182,V183,V184 4 € 18,25 € 12,75 24 nov. ’23
Ned. Velletjes Extra (4) V180a,V180b,V180c,V181a,V182a,VB32a 6 € 36,00 € 36,00 24 nov. ’23
Ned. Port Betaald (5) Geen supplement
Ned. Blauwdrukken (6) NVPH 21 1 € 5,00 24 nov. ’23
Persoonlijke Postz. (7) Zie brochure voor setjes neutrale bladen PP
Typisch Nederlands (8) TN V16,TN V17,TN V18,TN V19,TN V20 5 € 19,60 € 12,10 24 nov. ’23

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Curaçao 2023-…. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Sint Maarten 2023-…. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Caribisch Nederland 2023-… .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Ned. Antillen Curaçao, St.Maarten, Caribisch NL .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Aruba .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Suriname .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Aland (Incl. Frama) 2023-info,2023-1,B1,B2,H1,F1 (kleur) 6 € 22,90 € 16,70 29 mrt. ’24
Aland Gutter Pairs 2023-GP1,GP2,GP3 (kleur) 3 € 15,85 € 10,00 29 mrt. ’24
Andorra Frans .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Andorra Spaans .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Australië .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Azoren-Madeira Az.: Mad.: .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
België Basis (1a) Infoblad,309,310,B268-B277 13 € 56,95 € 34,50 29 mrt. ’24
België Zegels uit bl. (1b) 310a,310b,310c,310d,310e 5 € 23,25 € 14,50 29 mrt. ’24
België Pz. boekjes (1c) C36q 1 € 5,00 29 mrt. ’24
België Velletjes (1d) 2023-V1-V9 9 € 34,20 € 23,70 29 mrt. ’24
België Briefkaarten (3) Geen supplement
België Spoorweg (4) Geen supplement
België NA (6) NA34,NA35 2 € 8,65 29 mrt. ’24
België Buzin (2) .. .. € ..,.. 29 mrt. ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Baltische Staten Est.:2023-..; Let.:2023:; Lit.:2023: .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Canada .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
China .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Denemarken .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Duitsland 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Europa Cept .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Europa Blokken .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Europa Meelopers .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Falkland Islands .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Falkland Isl. Depend. .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Falkland Isl. BAT .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Färoër (incl. Postz. boekjes) 2023-info,1,2,B1,B2,b3,H1,H2,F1 9 € 34,45 € 27,70 29 mrt. ’24
Färoër Christmas Seals Jól2023 1 € 5,20 29 mrt. ’24
Finland 154,155,156,157,H74 5 € 27,70 € 20,90 29 mrt. ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Frankrijk Basis (1a) .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk Zegels uit b&b (1b) .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk Pz.boekjes (1c) Geen supplement
Frankrijk Rode Kruis (1d) Geen supplement
Frankrijk Blokken Extra (1e) .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk CNEP (1f) .. 1 € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk Blokken Extra(1g/1) .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk Blokken Extra (1g/2) .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk FFAP (1p) FFAP .. 1 € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Frankrijk Capitales Eur. 2023-1 (titelblad),2023-2 (Bratislava) (kleur) 2 € 9,05 29 mrt. ’24
Fr. T.A.A.F. .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Fr. Nieuw-Caledonië .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Fr. Polynesië .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Fr. St. Pierre & Miquelon .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Fr. Wallis & Futuna .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Gibraltar .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Griekenland .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Groenland .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Hongarije 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Hong Kong (China) 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Groot-Brittannië index (2),321-323,B102-B104,324-330,B105-B108 19 € 69,80 € 44,30 29 mrt. ’24
Groot-Brittannië Extra .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Groot-Brittannië Fast Stamps Geen supplement
Alderney 72,73,74,B33,B34 5 € 19,60 € 12,10 29 mrt. ’24
Guernsey G162-G167,GB78-GB81 10 € 37,85 € 22,85 29 mrt. ’24
Guernsey Post & Go PG9 1 € 5,00 € 3,50 29 mrt. ’24
Jersey (Inc. Post & Go) J217-J224,JB121-JB126,PG10 15 € 56,10 € 33,60 29 mrt. ’24
Jersey Post & Go PG10 1 € 5,00 € 3,50 29 mrt. ’24
Isle of Man M200-M207,PG11 9 € 42,25 € 26,65 29 mrt. ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Ierland .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Indonesië .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Indonesië Blokken .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Israël .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Israël Velletjes .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Italië .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Liechtenstein 177,178,179,180,B61,B62,B63 7 € 30,50 € 18,60 29 mrt. ’24
Luxemburg 197,198,199,200,B38 5 € 19,60 € 12,10 29 mrt. ’24
Malta .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Monaco info,2023-.. (kleur) .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Nieuw-Zeeland .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Noorwegen .. .. € ..,. € ..,.. 29 mrt. ’24
Oostenrijk .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
UNO Wenen .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Polen .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Portugal .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Rusland 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
San Marino 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Spanje .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
UNO New York .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
UNO Vlaggen Geen supplement
UNO Personal Stamps PS 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
UNO Endangered Species 2023 (kleur) 1 € 5,20 € 3,65 26 april ’24
USA Basis .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
USA Extra .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Vaticaan .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
IJsland Geen supplement
Zuid-Afrika .. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Namibië 2022-.. .. € ..,.. € ..,.. 26 april ’24
Zweden 2023-.. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Zweden Postzegelboekjes FH.. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
Zwitserland .. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24
UNO Genève 2022-.. .. € ..,.. € ..,.. 29 mrt. ’24

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
PZM 1e helft 2023 PostNL nr. 662A – 672 8 € 30,55 X 24 nov. ’23
PZM 2e helft 2023 PostNL nr. 673 – 679 4 € 15,95 X 24 nov. ’23