Een man die van zijn liefhebberij z’n werk kan maken, is een gelukkig mens. Uitgever H.K. Berghuijs is zo iemand. Hij begon als 27-jarige postzegelverzamelaar in postzegels te handelen.

 

Klik hier om het artikel te lezen.