De heer Berghuijs sr. was een fervent postzegelverzamelaar; hij had op een bepaald moment zoveel Nederlandse postzegels dat hij in 1942 besloot een postzegelhandel in Deventer te beginnen.

Klik hier om de PDF lezen.